Tư Vấn Bảo Hiểm 247

Tôi muốn được tư vấn


Lưu ý: Chúng tôi mong muốn đem đến cho quý khách những kế hoạch tài chính phù hợp nhất.
Tư vấn bảo hiểm 247 cam kết bảo mật mọi thông tin của quý khách cung cấp.

KẾ HOẠCH 20 NĂM ĐÓNG PHÍ 1 LẦN

Một kế hoạch tài chính hiệu quả, an toàn giúp bạn và người thân an tâm trước những rủi ro trong cuộc sống.

Nhóm sản phẩm Kế hoạch Tài chính 20 năm được thiết kế nhằm đáp ứng tối ưu hơn nữa những nhu cầu được bảo vệ của khách hàng cùng mong muốn tiếp tục duy trì mức sống cao cho những người thân yêu khi bản thân gặp chuyện không may. Khi tham gia Kế hoạch Tài chính 20 năm, khách hàng sẽ nhận được sự bảo vệ tài chính toàn diện với nhiều quyền lợi ưu việt hơn hẳn.

Điểm nổi bật

Quyền lợi Bảo hiểm

1. Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản *

Người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

* Nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra khi Người được Bảo hiểm chưa đạt 4 tuổi, Số tiền Bảo hiểm sẽ giới hạn theo quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

2. Các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng

A - Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng:

 • Trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong do tai nạn:
  Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm lên đến 03 lần Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Gia tăng này tùy thuộc vào tình huống tai nạn.
 • Trường hợp Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn:
  Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm (*) nếu Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn dẫn đến:
  • Bỏng
  • Tàn tật
  • Chấn thương nội tạng; chấn thương xương khớp; tàn tật mở rộng (chỉ áp dụng khi Người được Bảo hiểm đạt từ 18 tuổi trở lên)

B - Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn:

Người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi  Bảo hiểm Gia tăng này nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

C - Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh nan y:

Người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này nếu Người được Bảo hiểm được Bác sĩ chẩn đoán mắc phải một trong các Bệnh Nan Y (35 bệnh cho Người được Bảo hiểm dưới 18 tuổi và 40 bệnh cho Người được Bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên).

 • Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm Đáo hạn

Người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn • Quyền lợi Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại

Khách hàng được quyền tạm ứng đến 80% Giá trị Hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.

 • Các quyền lợi đặc biệt khác*

- Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng Bảo hiểm được đảm bảo duy trì hiệu lực ngay cả khi Giá trị Tài khoản Hợp đồng nhỏ hơn 0 đồng.

- Quyền lợi Thưởng đặc biệt

Người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả thêm một khoản thưởng đặc biệt bằng 50% tổng Phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của các quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực đến ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm.

Độ tuổi tham gia: Từ 01 tháng tuổi đến 45 tuổi  
Phục vụ nhu cầu: Duy trì tối ưu mức sống cao bằng việc tạo 1 kế khoạch tích lũy hoàn hảo 20 năm  
Thời hạn hợp đồng: 20 năm  
Thời hạn đóng phí: 01 lần  
 
Lưu ý: Tất cả các quyền lợi và điều kiện sản phẩm sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Tôi muốn được tư vấn


Lưu ý: Chúng tôi mong muốn đem đến cho quý khách những kế hoạch tài chính phù hợp nhất.
Tư vấn bảo hiểm 247 cam kết bảo mật mọi thông tin của quý khách cung cấp.